Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Online Σύστημα Δηλώσεων Σχολείων

Οδηγίες Χρήσης!

Υπάρχουν βίντεο που παρουσιάζουν την εγγραφή και δήλωση αναλυτικά στο κάτω μέρος

Η δήλωση του σχολείου της επιλογής σας περιλαμβάνει δύο φάσεις:

1. Εγγραφή στο σύστημα:

Στην πρώτη φάση πραγματοποιείτε την εγγραφή στο σύστημα επιλέγοντας το κουμπί "Θέλω να εγγραφώ" που βρίσκεται στην αρχική σελίδα. Έπειτα αφού συμπληρώσετε την φόρμα και την αποστείλετε θα πρέπει να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας χρησιμοποιώντας το πανεπιστημιακό WebMail. Στα εισερχόμενα σας θα βρείτε ένα μήνυμα από τον διαχειριστή όπου αναγράφεται η μέρα και ώρα που έχετε κληρωθεί για να δηλώσετε. Στο μήνυμα αυτό περιλαμβάνεται και ένας σύνδεσμος επιβεβαίωσης της εγγραφής σας τον οποίο θα πρέπει να ανοίξετε.

2. Δήλωση του σχολείου:

Η δεύτερη φάση αφορά τη δήλωση του σχολείου της επιθυμίας σας. Προκειμένου να δηλώσετε σχολείο θα πρέπει να επιλέξετε το κουμπί "Θέλω να δηλώσω" από την αρχική σελίδα. Έπειτα θα εισέλθετε στο σύστημα με το username και password που έχετε επιλέξει κατά την εγγραφή. Επιλέγετε το σχολείο-τάξη-τμήμα που θέλετε, συμπληρώνετε τον αριθμό μητρώου σας και τέλος επιλέγετε τα μαθήματα για τα οποία πραγματοποιείται παρακολούθηση - διδασκαλία. Τέλος αποστέλετε τη δήλωση σας και έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Αν για οποιονδήποτε λόγο αντιμετωπίσετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα κατά την χρήση του συστήματος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με email στο ptdeschools@gmail.com, συμπεριλαμβάνοντας και έναν τηλεφωνικό αριθμό.

Βίντεο με οδηγίες χρήσης

Ένα βήμα ακόμα...

Η εγγραφή σας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Για να μπορέσετε να δηλώσετε σχολείο θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας.

Θα πρέπει να εισέλθετε στο webmail κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί και έπειτα να ανοίξετε το e-mail που έχετε λάβει από το διαχειριστή του συστήματος.

Εισέλθετε στο WebMail

Μέσα σε αυτό το e-mail αναγράφεται και η ημέρα και ώρα που έχετε κληρωθεί να πραγματοποιήσετε τη δήλωση σας.

Στο τέλος του e-mail αυτό θα βρείτε έναν σύνδεσμο τον οποίο θα πρέπει να ανοίξετε για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας κάνοντας την επιβεβαίωση.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε το e-mail άμεσα, παρακαλώ περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες πριν μας γνωστοποιήσετε το πρόβλημα. Το πιο πιθανό είναι ότι θα φτάσει.

Αν μέχρι το τέλος της ημέρας δεν έχετε λάβει e-mail επιβεβαίωσης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο ptdeschools@gmail.com περιλαμβάνοντας το όνομα σας.

Χρειάζεστε βοήθεια;